رله بوخهلتس

رله بوخهلتس

وضعیت:
تولید کننده: -
رله بوخهلتس با تشخیص خطا در ترانسفورماتور و ارسال سیگنال قطع ، ترانسفورماتور را در برابر خطرات ناشی از بروز عیوب در مواقع زیر محافظت می نماید:
1-    گازهای ایجاد شده که ممکن است ناشی از تجزیه روغن و یا مواد عایقی جامد در اثر عیوب اکتیو پارت باشد.
2-    کاهش سطح روغن که ممکن است ناشی از نشتی از مخزن ترانسفورماتور باشد.
3-    جریان سریع روغن از مخزن به سمت منبع انبساط که ممکن است ناشی از انبساط روغن در اثر اتصال کوتاه باشد.
 هنگام بروز عیب در ترانسفورماتور گازها و حباب های بوجود آمده به سمت بالا و به طرف منبع انبساط حرکت مینمایند که پس از رسیدن به رله بوخهلتس در محفظه آن جمع شده و تجمع گاز موجب جابجایی روغن و کاهش سطح آن در محفظه رله بوخهلتس میشود که این عمل موجب تحریک شناور بالایی شده و کنتاکت مربوطه عمل نموده و فرمان اخطار صادر میشود.
چنانچه این وضعیت عمل ادامه یابد سطح روغن در محفظه پایین تره رفته و شناور پایین نیز عمل می نماید و کنتاکت مربوطه فرمان Trip و قطع ترانسفورماتور از منبع تغذیه را صادر می نماید.در حالت اتصال کوتاه و جریان سریع و غیر عادی روغن به سمت منبع انبساط ، بدلیل ارتباط پره با شناور پایین، توسط کنتاکت مربوطه فرمان قطع داده میشود.
شما هم می توانید در مورد این کالا نظر دهید.

کاربر گرامی چنانچه تمایل دارید، نقد یا نظر شما به نام خودتان در سایت ثبت شود، لطفاً وارد سایت شوید.

متن نظر :